کارگر ساندویج زن

ادامه آگهی

تهران


تعدادی کارگر ساده جهت فلافلی با جای خواب وغذا با حقوق عالی نیازمندیم

1403-1-27

+100

استخدام یک نفر کارگر نیمه ماهر آقا جهت فست فود

ادامه آگهی

تهران


بـه یـک نفـر کـارگـر فسـت فـود آقـا نیمه ماهر حداکثر سن 25 ساله متعهد و با اخلاق جهت همکاری در فست فود نیازمندیم . ساعت کاری 10 الی 24 بـا استـراحـت ظهـر جای خواب + 3 وعده غذا ماهی 2 روز مرخصی با حقوق ماهیانه 12 میلیون در صورت رضایت کارفرما حقوق افزایش می یابد ....

1403-1-27

+100

استخدام کارگر ساده دارای حداکثر 25 سال سن (با حقوق ثابت + بیمه + جای‌ خواب + 3 وعده غذا + با یک روز تعطیلی در هفته)

ادامه آگهی

تهران


کارگر ساده - دارای حداکثر 25 سال سن ********************************************************************************* حقوق ثابت + بیمه + جای‌ خواب + 3 وعده غذا + با یکروز تعطیلی در هفته ********************************************************************************* محل کار : ....

1403-1-27

+100

استخدام آشپز و کارگر ساده با غذا و جای خواب

ادامه آگهی

تهران


کافه رستوران ناهک به تعدادی آشپز وکارگر ساده رستوران با وعده غذایی و جای خواب نیازمندیم

1403-1-27

+100

استخدام سالن کار ماهر آقا و خانم با حقوق ثابت 15 میلیون تومان + بیمه + غذا + انعام

ادامه آگهی

تهران


آگهی استخدام / دعوت به همکاری - سالن کار - ماهر - خانم و آقا - تمام وقت و نیمه وقت - بدون جای خواب - با حقوق ثابت 15 میلیون تومان + بیمه + غذا + انعام - جهت کار در رستوران معتبر واقع در جردن شماره موبایل تماس:

1403-1-25

+200

آشپز و کارگر ساده با جای خواب در تهیه غذا معتبر نیازمندیم

ادامه آگهی

تهران


( استخدام - حقوق بالا ) ** آشپز ** و * کارگر ساده * *** با حقوق بالا و عالی *** ((با جای خواب )) ** جهت کار در تهیه غذا معتبر ** نیازمندیم **************** ****************

1403-1-25

+200

کارگر ساده جهت کار در فست فود با جای خواب

ادامه آگهی

تهران


کارگرساده جهت کاردر فست فود با جای خواب نیازمندیم

1403-1-25

+200

استخدام اشپز

ادامه آگهی

مازندران،رویان


به یک اشپز قهوه خانه و یک کمک اشپز فینگر فود با جای خواب و وعده غذای گرم جهت کار در یک مجموعه تفریحی در استان مازندران نیازمندیم

مشاهده آگهی مازندران،رویان

1403-1-16

+1000

استخدام صندوقدار اقا و خانم

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا و جای خواب حقوق 15.5 فود کورت اطلس مال نیاوران

منقضی

استخدام کانترکار اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5 فود کورت اطلس مال نیاوران

منقضی

استخدام انبار دار و پخش اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5 فود کورت اطلس مال نیاوران

منقضی

استخدام کانترکار اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام انبار دار و پخش اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام کانترکار اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5 فود کورت اطلس مال نیاوران

منقضی

استخدام انبار دار و پخش اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام کانترکار اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام انبار دار و پخش اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام کانترکار اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام صندوقدار اقا و خانم

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا و جای خواب حقوق 15.5

منقضی

استخدام انبار دار و پخش اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدام کانترکار اقا

ادامه آگهی

فود کورت اطلس مال نیاوران


بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + دو وعده غذا + جای خواب و سرویس برگشت حقوق 15.5

منقضی

استخدامی های کارگر با جای خواب

از صفحات زیر هم دیدن فرمایید