دستیار ناخنکار


یک نفر دستیار ناخنکار با حقوق ، مسلط به زیر ساز و ژلیش، مانیکور، به شرط قرار داد یک ساله با سفته و یک نفر دستیار ناخنکار اموزشی بدون حقوق با اموزش به شرط قرار داد یکساله با سفته دستگاه و فن با خود دستیار خیابان دولت، کوچه عفیف مصمم فقط در ساعات 10 الی 21 از طریق پیامک یا تماس، ارتباط بگیرید. خارج از این ساعت سیم‌کارت خاموش است

خیابان دولت