استخدام


اگر به کارهای مربوط به اشپزی و اماده سازی مواد اولیه غذاهای فرنگی و غیر ایرانی علاقه داری جات پیش ما خالیه. شرکت ژول یک اشپزخانه غذای سالم و رژیمی فرنگی در محله زعفرانیه داریم که در ان به کمک اشپز، کارگر اشپزخانه و نیروی اماده سازی و تخته کاری نیاز داریم تا کنارمون باشند. جهت گفتگو با شماره زیر تماس بگیرید:

زعفرانیه