نظافت و کارای داخلی سالن زیبایی ندا


سالن زیبایی ندا برای شعبه جدید نیازمند ی نفر نظافت چی و کارای داخلی سالن میباشد اجاره اتاق و صندلی امکان پذیر هست و همچنین ناخنکار حرفه ای راه های ارتباطی: واتساپ تماس تلفنی

بلوارفردوس شرق