استخدام


فروشنده یا منشی خانوم یا ویزیتور جهت کار در فروشگاه بابت فروش پکیج و رادیاتور شوفاژ جهت هماهنگی جواد ششمانی حقوق ثابت و پورسانت تهران خیابان بهار طالقانی

تهران خیابان بهار طالقانی