استخدام در فست فود بابانو


فوری.📣 فوری.📣 فوری📣 فست فودبابانو (فود تراک مستقر در شهرک غرب ابتدای بلوار دادمان) جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند به یک کارگر ساده ،پسر خوش برخورد ،تر و فرز با حقوق عالی و شرایط مناسب در شیفت شب ( ساعت 18 غروب تا 5 صبح) می باشد. متقاضیان لطفا با شماره زیر در بین ساعات 12 تا 18 تماس بگیرند.

شهرک غرب