ناخنکار  و مژه کار


به یک ناخنکار  و مژه کار حرفه ایی با سابقه کاری بالا مسلط به انواع کاشت در اکادمی بسیار شیک و ارام واقع در پاسداران نیازمندیم کار به صورت درصدی یا اجاره نمونه کار ارسال شود

پاسداران

09212949074