وسایل سالن زیبایی


سرشور رنگ ،کانتر،منشی پاف 2 عدد . صندلی 8 ست 4سفید 4عدد طوسی . میز ناخن 4 عدد ، 4 عدد میز روسی 4عدد چراغ 4عدد سیار باکس لاک 4 عدد اینه قدی صندلی قرمز منشی صندلی تکی مشکی چرخشی صندلی تک زنبوری

زعفرانیه