دستیار ناخن


سالن زیبایی واقع در زعفرانیه اماده همکاری با دستیار ناخن حرفه ای و سابقه دار در سالنی پر مشتری بصورت درصدی میباشد. راه های ارتباطی: واتساپ

زعفرانیه