40٪؜ تخفیف خدمات ناخن ، خدمات مو و اکستیشن مژه


اکستیشن مژه والیوم اسپایکى 500 هزار تومان ترمیم ناخن با ژلیش 250 هزار تومان رنگ و لایت از 300 هزار تومان کراتین مو از 300 هزار تومان در سالن زیبایى اورینتال

سعادت اباد