استخدام نیرو ساده


سلام وقت بخیر سه نفر نیرو ساده اقا جوان و منظم یک نفر ساعت کاری 6صبح الی15 باحقوق9م و یک نفر ساعت کاری 15الی 21با حقوق7م ویک نفرساعت کاری 7صبح الی 16 با حقوق9م جهت پذیرایی و نظافت دارای پایان خدمت سربازی سه وعده غذا بیمه جا خواب یک رو اف در هفته. و مرخصی

یادگار امام شمال به جنوب نرسیده به طوس