استخدام ویتر باریستا و کمک اشپز رستوران


سلام نیازمند ویتر خانوم شیفت عصر 16 الی 23:30 باریستا مسلط به بار سرد و گرم شیفت عصر 16 الی 23:30 و کمک اشپز برای رستوران ایتالیایی همراه با وعده غذایی وهفته ای 1 روز oof و پرداخت به موقع حقوق محدوده جنت اباد جنوبی لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

جنت اباد جنوبی