استخدام پورسانتی


به یک نفر ارایشگر ماهر در لاین رنگ و مش و کوتاهی مو و یک نفر ناخن کار در سالنی زیبا که بر خیابان واقع شده است ، نیازمندیم

شهریار شهرک وایین