استخدام نیرو برای رستوران معتبر در تهران


با سلام نیازمند نیرو برای رستوران معتبر در تهران ،خیابان شهید بهشتی گارسون خانم 4 نفر حدود حقوق 12 تومان کانتر کار خانم قد بالای 160 سانت 6 نفر حدود حقوق 12تومان اشپز اقا 2 نفر حدود حقوق 18 به بالا کمک اشپز اقا 4 نفرحدود حقوق 14 به بالا کارگر ساده 6 نفر حدود حقوق 12 به بالا

شهید بهشتی