اجاره میز ناخن تخت مژه


اجاره میز ناخن 1800 به ناخنکار حرفه ای و پر مشتری در یک سالن 160 متری نوساز با وسایل اکبند و دیزاین شده در بهترین موقعیت شهرک غرب با 6 میز ناخن حرفه ای لاین مژه هم اجاره داده میشود به مژه کار حرفه ای و پر مشتری

شهرک غرب