استخدام اپراتور لیزر کلینیک زیبایی


جهت همکاری در کلینیک دنیای نقره ای . اپراتور لیزر دستگاه کندلا . روز های زوج و دو تا جمعه . با سابقه کاری حداقل 1 سال . 9 صبح تا 9 شب . حقوق دریافتی حداقل 9 . اندرزگو

اندرزگو