استخدام


شرکت اسنپ اکسپرس موقعیت شغلی : نیروی خدماتی اقا بیمه و بیمه تکمیلی ازروز اول حقوق وزارت کار وظایف نظافت محیط کار و پذیرایی در جلسات سن : زیر 40 سال شنبه الی پنج شنبه ساعت 7 الی 19 موقعیت مکانی : چهار راه پارک وی راه ارتباطی : 09960795229

چهار راه پارک وی