اپراتور لیزر هستم و دستگاه لیزر دارم


اپراتور لیزر هستم با 3 سال سابقه کار و دستگاه لیزر تیتانیوم 2023 دارم با جوابدهی عالی با نظارت و همراهی پزشک خانم اماده همکاری با سالن های زیبایی پر مشتری به صورت درصدی

مرزداران