استخدام در لاینهای مختلف


سالن زیبایی تازه تاسیس واقع در سهروردی شمالی به همکاران هنرمند در لاینهای زیر احتیاج دارد: ناخنکار ماهر و مسلط پدیکوریست کوپ، براشینگ اصلاح صورت با وکس شنیون و بافت رنگ کار بصورت درصدی و یا اجاره راه های ارتباطی: پیامک واتساپ تلگرام

سهروردی شمالی