سالن زیبایی شیکا


واقع در منطقه 22 شروع به استخدام پرسنل خود در تمامی لاین ها ذیل مینماید ناخن کار و پدیکوریست حرفه ای ترجیحا با مشتری کوپ شینیون بافت مژه کار اصلاح و ابرو هم به صورت درصدی هم اجاره همکاری میشود

دریاچه چیتگر

09122149411