دستیار ناخن


- واقف به اصول کار برای زیر سازی ناخن - ژلیش روی ناخن طبیعی و یا بعد از کاشت - مانیکور تمیز - کف سابی و پدیکور ( اگر نیاز به اپدیت ، چند نکته اموزشی برای بهتر شدن کار لازم باشه حتما خدمت عزیزان گفته میشه) و حتما چند ماه از اموزشو کارورزی گذشته باشد

هفت تیر