استخدام


با سلام نیازمند فروشنده بخش ارایشی بهداشتی داروخانه واقع در خیابان شریعتی،محدوده میرداماد،داروخانه نسبتا خلوت برای شیفت عصر حقوق کامل وزارت کار +بیمه +پورسانت در صورت فروش مناسب +تعطیلی روزهای تعطیل و مرخصی ماهانه لطفا در صورت امادگی با شماره زیر تماس بگیرید

میرداماد