دستیار ناخن


به عزیزانی که تمایل دارن در شغل پردرامد ناخن فعالیت کنن کسانی که اموزش دیده اند و یا تمایل به اموزش دارند دعوت به همکاری میگردد در سالنی واقع در اندرزگو لطفا تماس بگیریر رنج سنی 18-29

اندرزگو