استخدام کارگر ساده و نیروی سالن رستوران


دو نفر کارگر ساده و نیروی سالن نیازمندیم به همراه 3 وعده غذایی صبحانه نهار شام و خوابگاه حداقل یکسال سابقه کاری در رستوران

تهران ارژانتین