اجاره تخت و صندلی


سالن زیبایی تابلودار (جنب پاساژ کورش) از طرف سالنم مشتری داده میشه ناخن و استیج پدیکور مژه کار و لیفت ولمینیت فیبروز کار کوپ ،براشینگ وکرلی میکاپ و شینیون فشیال ستاری کوروش

ستاری کوروش