فیشیال کار و مژه کار حرفه ای


در سالن زیبایی عسل رویال واقع در 📍بلوار اندرزگو نیاز مند یک فیشیال کار حرفه ای و مژه کار حرفه ای هستیم درصورتی که خودتون مشتری نداشته باشید درصد 55و60 در صورتی که پر مشتری باشید درصد 70 و 80 لطفا رزومه خود را به همراه نمونه کار واتساپ ارسال نمایید 💓 اجاره صندلی ماهانه 3 میلیون اجاره اتاق 9 متری ماهانه 6 میلیون اجاره اتاق 20 متری ماهانه 15 میلیون

اندرزگو