جذب پرسنل در لاینهای :


*عروسکار ( با مشتری) *رنگ و لایت کار *بافت و براشینگ کار *اکستنشن کار مژه *مانیکوریست و پدیکوریست *باریستا لطفا با شماره همراه زیر تماس حاصل بفرمایید

ارژانتین