اپراتور لیزر


به یک اپراتور لیزر جهت کار در درمانگاه برای روزهای فرد نیازمندیم .

نارمک . درمانگاه نوید سلامت