شراکت در سالن


سالن زیبایی تابلو دار واقع در خیابان اسکندری شمالی از افراد با تجربه در سالن داری و پر مشتری در حوزه ی زیبایی، که واجد شرایط مشارکت در سال 1403 باشند ، دعوت به همکاری و مذاکره می نماید. لطفا در صورت امکان تماس بعد از ساعت 17:00 باشد. ممنون

اسکندری شمالی