استخدام


استخدام منشی خانم از بین دانشجوهای گروه روانشناسی و مشاوره، مقطع کارشناسی، برای شیفت روزهای زوج کلینیک روانپزشکی و روانشناسی در محدوده گیشا، برای پاسخگویی به تلفن، تنظیم وقت جلسات و مدیریت سالن انتظار، از ساعت10صبح تا 8 شب؛ حقوق 2/500/000 جهت هماهنگی با شماره 02186174715 تماس بگیرید. غرب تهران، گیشا ترجیحا ساکن محدوده

غرب‌تهران‌گیشا