فروش وسایل سالن در حد نو


صندلی کوپ و رنگ 2 عدد صندلی اسنادکار 2 عدد ایینه قدی 3 عدد استند ایستاده ترولی پاف کانتر سرشور پاراوان تخت 4 کاره صندلی تابوره ابسردکن تابلو پرده طرح ماساژ

کرج عظیمیه

09192830065