لیزر موهای زائد


با دستگاه shr فرکانس لیزر الکساندرلایت را همراه با سرعت لیزر دایو بدون ایجاد سوختگی و درد به صورت یکجا به همراه دارد با انجام هر دو ناحیه لیزر یک ناحیه رایگان

نارمک