وردست یا نظافت چی


به خانم نظافت چی یا وردست جهت کار در سالن زیبایی پگی نیازمندیم ترجیحا مجرد و 20 تا 30 سال باشه و نزدیک به محل کار باشه و درکنار کار اموزش هم داریم

سعادت اباد