رنگ و لایت بند و ابرو


سالن زیبایی رزا بیوتی محدوده نیاوران لوکیشن عالی اطلس‌مال از پرسنل با مشتری و درصد عالی ذیل دعوت به همکاری می‌نماید ▪️رنگ و لایت با مشتری اجاره و درصدی ▪️بند و ابرو ▪️دستیار رنگ و لایت از واجدین شرایط تقاضا می‌گردد در صورت تمایل به واتساپ شماره ذیل پیام ارسال نمایند.

نیاوران