🌺تخفیف استثنائی مدل مو🌺


🌸نیاز به تعدادی مدل برای تکمیل البوم 🌸 جهت انجام تکنیک‌های فیس‌فرم، لایت، امبره، ،دلایت،هافلایت،مووی لایت،وی لایت،سامبره،بالیاژ، تمام دکلره و ترمیم ✨مواد مصرفی درجه یک و خارجی ✨کار توسط رنگ‌کار حرفه‌ای انجام می‌شود. ✨فقط هزینه‌ی مواد گرفته می‌شود. رنگساژ رایگان است.

نیاوران