استخدام رستوران جوان در ایرانمال


رستوران معتبر در غرب تهران(ایرانمال )( رستوران جوان) نیرو می پذیرد: سالن کار ویتر هاست کمک اشپز اشپز وسط کار ادمین حسابدار پیک موتوری خانم _اقا تمام وقت و نیمه وقت 20سال الی 45سال بیمه بعد از سه ماه وعده غذایی رایگان انعام و پاداش ماهانه

دریاچه خلیج فارس _چیتگر