استخدام


استخدام منشی خانم از بین دانشجوهای گروه روانشناسی و مشاوره، مقطع کارشناسی، برای شیفت روزهای فرد کلینیک روانپزشکی و روانشناسی در محدوده گیشا، برای پاسخگویی به تلفن، تنظیم وقت جلسات و مدیریت سالن انتظار، از ساعت 9 صبح تا 8 شب؛ حقوق 2/500/000 جهت هماهنگی با شماره 02186174715 تماس بگیرید.

گیشا( غرب تهران)