اجاره میز


سلام به همکاران پرانرژی دعوت به همکاری در محیطی دوستانه اجاره میز ناخن 1/300 اجاره لاین میکاپ 1/300 اجاره صندلی کوپ 1/200 نیروی بندو ابرو و وکس بصورت درصدی 50_50 اجاره روزانه جهت مدل و ورکشاپ ساعت کاری از 11تا 6 گیشا هستیم

گیشا