مدل تزریق فیلر


به چند نفر مدل جهت تزریق فیلر برای گونه و زاویه ی فک نیازمندیم با ژل کره ای هایومکس و زیر نظر پزشک زمان سه شنبه 11/24 بعد از ظهر فوری

نارمک