اجاره میز ناخن صندلی رنگ کراتین


با سلام استخدام ناخن کار مسلط و با سابقه کاری با حقوق ثابت 8 تومن سالن واقع در بلوار فردوس شرق مرکز خرید ایریک سنتر حقوق ثابت به دلیل این که تازه جابه جا شدیم فشار کاری زیاد نیست ک درصدی بخواییم کار کنیم اجاره میز ناخن به مبلغ 1300 ماهانه به ناخن کار داری مشتری و حرفه ای اجاره صندلی رنگ 4 تومن به رنگ کار حرفه ای و دارای مشتری اجاره صندلی کراتین 4 تومن محیط سالن شیک و بسیار ارام سالن زیبایی خانم واحد

بلوار فردوس شرق