استخدام تکنسین داروئی


داروخانه شبانه روزی کوانتوم در محله سعادت اباد به دو نفر تکنسین داروئی با شرایط زیر دارد: 1- مهارت در نسخه پیچی 2- مهارت در برنامه داروخانه ایمن افزار 3- مهارت در کلیه فعالیت های داروخانه 4- ظاهر اراسته و خوش برخورد 5- تمام وقت

تهران - سعادت اباد