استخدام اشپزی و ابدارچی

ادامه آگهی

تجریش - میدان قدس


یک شرکت بازرگانی نیازمند به یک نفر ایرانی جهت امور اشپزی و ابدارچی (پخت غذا و نظافت ) دارد حقوق + نهار + بیمه تامین اجتماعی جای خواب ندارد

مشاهده آگهی تجریش - میدان قدس

1403-3-5

+20

استخدامی های ابدارچی

از صفحات زیر هم دیدن فرمایید