استخدام رسمی نمایندگی مخابرات به تعدادی منشی و کارمند اداری خانم یا آقا09924510109

ادامه آگهی

تهران


استخدام رسمی نمایندگی مخابرات به تعدادی منشی و کارمند اداری خانم یا آقا بدون محدودیت سنی بدون نیاز به سابقه کار و تحصیلات ، بدون نیازبه آشنایی با کامپیوتر حقوق ثابت+ درصد+ بیمه* مزایا کنارمتروسهروردی پلاک 170 واحد 3 (داخلی4) 45514 ....

1403-4-23

+50

استخدامی های استخدام با حقوق ثابت

از صفحات زیر هم دیدن فرمایید