استخدام پرستار و بهیار در شهریار

ادامه آگهی

تهران


به یک پرستار و بهیار ، ماما یا تکنسین اتاق عمل جهت مرکز MMT (ترک اعتیاد) واقع در شهریار نیازمندیم

1402-12-7

+10

روانشناس بالینی

ادامه آگهی

تهران


پرستار،بهیار،ماما فوریتهای‌پزشکی جهت کلینیک ترک‌اعتیاد(متادون درمانی) منطقه ورامین

1402-12-7

+10

پرستار خانم جهت نگهداری از بیمار

ادامه آگهی

تهران


پرستار خانم جهت نگهداری از بیمار روزانه یاشبانه روزی نیازمندیم

1402-11-30

+50

استخدام بهیار، پرستار، مـامـا

ادامه آگهی

تهران


بهیار ، پرستار ، مـامـا جهت مرکز MMT شیفت عصر 4 تا 8

1402-11-30

+50

استخدام پرستار کودک ، استخدام پرستار سالمند

ادامه آگهی

تهران


استخدام شوید : استخدام پرستار کودک در تهران و استخدام پرستار سالمند در تهران بدون هیچگونه هزینه استخدام ....

منقضی

استخدام مربی جهت نگهداری از کودک

ادامه آگهی

فرمانیه


، در خانه بازی در تهران ، فرمانیه شرایط: خانم ، حداکثر 30 سال بدون نیاز به مدرک مربی گری

منقضی

استخدام پرستار کودک ، استخدام پرستار سالمند

ادامه آگهی

تهران


مراقب و نگهدار کودک ، سالمند و بیمار در منزل قابل توجه افراد جویای کار در تهران و سایر استانها همین امروز مشغول به کار شوید... لطفا توضیحات زیر را بخوانید و سریعا با مرکز ما تماس بگیرید. ....

منقضی

استخدام پرستار

ادامه آگهی

تهران


استخدام پرستار کودک - استخدام پرستار سالمند - استخدام پرستار بیمار در منزل و بیمارستان استخدام مراقب و نگهدار کودک و سالمند در منزل استخدام پرستار ، مراقب و نگهدار کودک ، سالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (روزانه , شبانه روزی ,مقطعی) ....

منقضی

استخدام پرستار کودک و سالمند (روزانه و شبانه روزی)

ادامه آگهی

تهران


قابل توجه مراقبین کودک و سالمند (استخدام مراقب اقا نداریم) استخدام تعداد زیادی نیرو جهت ؛ مراقبت و نگهداری از سالمندان ، کودکان و بیماران و انجام امور منزل مربوطه به ایشان. « شیفت های کاری مورد نیاز مرکز » 1. روزانه : جهت نگهداری از کودک ، سالمند سالم ، پوشکی و اشپزی و امور منزل ....

منقضی

جویای کار هستم

ادامه آگهی

تهران شهر قدس


ازتهران شهر قدس کمک پرستار جویای کار دیپلم

منقضی

استخدام

ادامه آگهی

تهران


استخدام پرستار کودک ، استخدام پرستار سالمند مراقب و نگهدار کودک ، سالمند و بیمار در منزل قابل توجه افراد جویای کار در تهران و سایر استانها همین امروز مشغول به کار شوید... ....

منقضی

استخدام

ادامه آگهی

تهران


پرستار کودک و پرستار سالمند جهت مراقب و نگهدار کودک ، سالمند و بیمار در منزل قابل توجه افراد جویای کار در تهران و سایر استانها همین امروز مشغول به کار شوید... لطفا توضیحات زیر را بخوانید و سریعا با مرکز ما تماس بگیرید. ....

منقضی

استخدام

ادامه آگهی

تهران


پرستار کودک و پرستار سالمند جهت مراقب و نگهدار کودک ، سالمند و بیمار در منزل قابل توجه افراد جویای کار در تهران و سایر استانها همین امروز مشغول به کار شوید... لطفا توضیحات زیر را بخوانید و سریعا با مرکز ما تماس بگیرید. ....

منقضی

استخدام

ادامه آگهی

تهران


استخدام پرستار کودک و پرستار سالمند جهت نگهداری از کودک سالمند و بیمار قابل توجه خانم های جویای کار ....

منقضی

استخدام

ادامه آگهی

تهران


پرستار کودک و پرستار سالمند جهت مراقب و نگهدار کودک ، سالمند و بیمار در منزل قابل توجه افراد جویای کار در تهران و سایر استانها همین امروز مشغول به کار شوید... لطفا توضیحات زیر را بخوانید و سریعا با مرکز ما تماس بگیرید. ....

منقضی

استخدام پرستار کودک ، سالمند و بیمار

ادامه آگهی

تهران


قابل توجه خانم های جویای کار تعداد زیادی نیرو جهت ؛ مراقبت و نگهداری از سالمندان ، کودکان و بیماران و انجام امور منزل مربوطه به ایشان. محل کار : منازل سالمندان ؛ کودکان و بیماران در سراسر استان تهران و بیمارستان ها ....

منقضی

استخدامی های پرستار

از صفحات زیر هم دیدن فرمایید