استخدام سالن کار کافه رستوران


+تایم کاری از 11:30 الی 23:30 +هفته‌ای یک روز مرخصی با حقوق +روزانه دو ساعت استراحت +صبحانه ناهار و شام +جای خواب +حقوق سر وقت

صادقیه بلوار فردوس شرق