کانال تلگرام استخدام زیگزال دوز عضویت

استخدام زیگزال دوز

ادامه آگهی

تهران


به تعدادی‌زیگزال دوز بسیار ماهر تریکو مردانه،باتیراژبالا وکاردائم‌حوالی4راه‌استانبول‌نیازمندیم

زیگزال دوز، میاندوز کار، چرخکار

ادامه آگهی

تهران


زیگزالدوز،میاندوزکار،چرخکار ماهرووسط کار،بخارکار،کوک‌زن بابیمه‌درتولیدی‌بافت‌تریکو (باغ سپهسالار)

استخدام میاندوز کار و زیگزال دوز و برشکار

ادامه آگهی

تهران


زیگـزالـدوز میـانـدوز کـار و نـوار دوز میـانـدوز کـار فلـت (3 مورد بالا ترجیحا خانم ) کمـک بـرشکـار آقـا جهت تولیـدی پوشاک نوزادی

استخدامی های زیگزال دوز

از صفحات زیر هم دیدن فرمایید