کانال تلگرام استخدام چرخکار عضویت

چرخکار و بیرون بر نیازمندیم 36650714

ادامه آگهی

تهران


چند نفر چرخکاروبیرون بر مانتو شلوارمدارس دوز محدوده شهرری نیازمندیم.

استخدام خیاط چرخکار

ادامه آگهی

تهران


تنه ویقه دوز2سوزنه و زیگزالدوزبیرون برپیراهن فرنگی و اسپرت وکارگرساده خانم یا آقا و

استخدامی های چرخکار

از صفحات زیر هم دیدن فرمایید